جراحی ثانویه(ریویژن)بینی

رینوپلاستی ثانویه،که به آن عمل جراحی ثانویه،دوم،مجدد،ریویژن،روتوش   وترمیمی  نیز گفته میشود،معمولا زمانی  انجام  میشود  که فردازنتیجه  ی عمل اول  خود رضایت  کامل را ندارد  ویاایراداتی  درهرکدام  ازقسمتهای بینی  مانند پره ها ونوک بینی باقی میماند که نیاز به عمل جراحی دوباره بینی  میباشد.

رینوپلاستی (عمل جراحی زیبایی بینی) یکی‌ازپیچیده ترین جراحیهای زیبایی‌دربدن می‌باشد.چنانچه جراح  دانش،تجربه وهنرکافی‌ داشته باشد،در غالب موارد درهمان جراحی اول نتیجه دلخواه به دست می اید ولی‌گاهی (۵ تا ۱۰%موارد) علیرغم تمامی‌تمهیدات،ایراداتی باقی‌میماند که نیازبه جراحی مجدد (ثانویه،روتوش) است. خوشبختانه امروزه باافزایش دانش وتجربه جراحان بندرت اشکالات جدی وشدید راشاهدهستیم.

جراحی مجدد (ثانویه) بینی همیشه بامحدودیتهایی  همراه است. مهمترین مساله وجود چسبندگی دربافتها وتغییردرآناتومی بینی است،که کار را سخت تر از جراحی اول می کند.

ایراداتی که سبب میشوند بیمار به جراحی   مجدد نیاز پیداکند رامی‌توان به ۵ دسته تقسیم نمود:

۱-    کم برداشته شدن؛مثل برنداشتن کامل قوزبینی ‌یااشکال درپره های بینی. این دست ازایرادات رامی‌توان به سادگی‌ درجراحی بعدی (عمل ریویژن بینی) برطرف کرد.

۲-    محکم نکردن اسکلت بینی‌؛مثل نوک بینی‌که باعث افتادگی آن میشود. اینها نیز توسط جراح مجرب به سادگی ‌قابل اصلاح  است.

۳-    عدم رفع ایرادات قبل ازعمل اول؛مثل انحراف وکجی بینی‌. این ایرادات هم اصلاح پذیرند.

4-برداشتن بیش ازحد بافت های بینی‌، سبب فرورفتگی درپشت بینی‌ (بینی‌زینی شکل) ویا جمع شدن دیواره های بینی‌ یاسربالاشدن زیاد بینی یا کوتاه شدن بینی می شود.اصلاح این  مواردچالش برانگیز بوده ونیازبه مهارت فراوان جراح دارد. دراین موردلازم است اسکلت بینی‌ بااستفاده ازغضروف یااستخوان خودبیمار تقویت شود که به آن عمل جراحی ترمیمی بینی گفته میشود. این بافتها رامی‌توان ازغضروف داخل بینی‌،لاله گوش یادنده یا برخی‌استخوانها به دست آورد. نتیجه این جراحی‌ها همیشه قابل پیشبینی ‌نیستند.

5-سخت‌ترین شرایط زمانی است که به پوست بینی ‌آسیب رسیده باشد. ترمیم اینحالت بسیار مشکل وگاهی غیرممکن است. خوشبختانه اینموارد  بسیارنادر دیده میشود.


نقشه ما

ارتباط با ما

شماره تماس : 09304531306 -09907151649

آدرس :خیابان آمادگاه، مجتمع آژند، طبقه چهارم اداری

اینستاگرام ما :

تلگرام ما: