آنالیز زیبایی صورت و بینی

زیبایی یک معیار نسبی است .با این همه امروزه معیارهایی وجود دارد که بین هنرمندان،فیلسوفان و جراحان زیبایی  اتفاق نظر وجود دارد  ومورد توجه عموم قرار گرفته است ولی این نکته حایز اهمیت است که تاثیر فرهنگ بر قضاوت زیبایی در جوامع مختلف آنالیزهای زیبایی جراحان و هنرمندان را به چالش می کشد و بدیهی است باید به آنها نیز توجه داشت.

علم زیبایی شناسی  توانسته معیارهایی را مشخص کند  که همه دنیا آن را پذیرفته اند  و برآن اساس بینی را عمل می کنند.در این معیارها بینی غیر از تناسب خودش باید با سایر اجزاء دیگر صورت  متناسب باشد.بعضی معیارهای مهم  زیبایی شناختی بینی به  شرح زیر است:

ارتفاع بینی از پهلو نباید بیشتر از دو سوم ارتفاع بینی باشد و در نمای رخ از روبرو پهنای بینی نباید از فاصله دو چشم بیشتر باشد و پهنای قسمت استخوانی باید حدود 80 درصد پهنای پایه بینی باشد.در نگاه از زیر ،قطر سوراخ های بینی باید دو برابر فاصله نقطه بالایی سوراخ های بینی تا نوک بینی باشد.

زاویه مطلوب بینی و لب از نیمرخ در زنان 95تا 100 درجه و در مردان 90تا 95 درجه می باشد.

زاویه مطلوب بینی و پیشانی که در نیمرخ از دورسوم بینی به پیشانی وصل می شود  130 درجه است .هرگونه زیاد یا کم بودن این زاویه می تواند سبب خطای دید و  ایجاد ذهنیت بزرگی یا کوچکی   بینی ایجاد کند.

در رابطه بین  بینی و چشم ؛خط منحنی را در نظر بگیرید که از زیر ابرو به روی بینی بیاید و سپس تا نوک بینی امتداد یابد .در هر طرف این خطوط منحنی باید بدون شکستگی قابل رسم باشد.

در نمای نیمرخ خط  روی دورسوم بینی بهتر است در خانمها کمی شیب داشته باشد بطوریکه خطی که از ریشه بینی به نوک بینی وصل می شود ؛باید 2 م م بالاتر از پشت بینی (دورسوم) باشد ولی پشت بینی آقایان بهتر است صاف باشد.

با توجه به این معیارها می توان بینی طبیعی و زیبا ایجاد کرد با این همه می توان در پاره ای از مطالب تا حدی طبق سلیقه فرد که بر اساس شرایط فرهنگی ،مقبول جامعه شده است؛کمتر یا بیشتر از این معیارها نیز عمل نمود.


نقشه ما

ارتباط با ما

شماره تماس : 09304531306 -09907151649

آدرس :خیابان آمادگاه، مجتمع آژند، طبقه چهارم اداری

اینستاگرام ما :

تلگرام ما: